BIC:s position i världen

Säljs i 160 länder, på alla kontinenter, inom både mogna och nya marknader 3,2 miljoner återförsäljare säljer BIC®:s produkter En internationell närvaro med 9 300 medarbetare runtom i världen.

Varje dag världen över väljer konsumenter att köpa 25 miljoner produkter inom skrivmateriel från BIC®