BIC:s position i världen

Säljs i 160 länder, på alla kontinenter, inom både mogna och nya marknader. 3,2 miljoner återförsäljare säljer BIC®:s produkter. En internationell närvaro med 9.300 anställda världen runt.

Varje dag världen över väljer konsumenter att köpa 6 miljoner tändare från BIC®