Mediarelationer

Om du representerar media och behöver mer information som du inte hittar på vår webbplats ber vi dig kontakta någon av BIC:s representanter i nedstående lista. Om du inte representerar media ber vi dig i stället ta kontakt med vår kundtjänst under "Kontakta oss" på webbplatsen BICworld.com.

Claire Gerard
Communication, BIC Group
+33 (0)1 45 19 53 55
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.